Senhjerneskade


En erhvervet hjerneskade efter fx en blodprop, hjerneblødning, neurologiske lidelser, uheld eller en svær hjernerystelse kan have givet borgeren synlige eller usynlige følgevirkninger.

Det kan fx være:

  • hukommelses- og koncentrationsproblemer
  • tale – og læsevanskeligheder
  • svært ved at tage initiativ, strukturere og planlægge
  • hurtig udtrætning
  • svært ved at være sammen med andre mennesker
  • fysiske funktionsnedsættelser fx halvsidig lammelse

Undervisningen på VSU kan hjælpe deltagere med at genindlære tabte færdigheder og opnå nye strategier og handlemuligheder, der kan kompensere for deltagernes funktionsnedsættelser.

 

74 34 79 24