Psykiske, emotionelle og sociale vanskeligheder

Psykiske, emotionelle og sociale vanskeligheder kan medføre problemer med at fungere under uddannelse, på en arbejdsplads og i dagliglivet.

Vanskelighederne kan fx komme til udtryk som:

  • isolation
  • angst
  • modløshed
  • ustabilitet
  • strukturløshed
  • søvnforstyrrelser

Undervisningen på VSU kan hjælpe deltagerne med at opnå nye strategier og handlemuligheder, der kan kompensere for deltagernes funktionsnedsættelser.

74 34 79 24