Strubeoperet

Hvad er total laryngektomi?

Årsagen til fjernelse af struben er oftest kræft - men kan også skyldes ulykkestilfælde. Ved operationen fjernes hele strubehovedet og noget af det omkringliggende væv. Luftrøret føres ud på forsiden af halsen og der dannes et stoma lige over brystbenet. Der kan indsættes en taleventil mellem luftrør og spiserør enten ved operationen eller senere efter 1 – 2 mdr. (OUH)

Lige efter operation kan man ikke tale.

Det er derfor nødvendigt både at trække vejret og kommunikere på en ny måde.

Der kan også være problemer med at synke og spise på grund af følgevirkninger af f.eks. strålebehandling.

Hvordan kan THS hjælpe?

Under indlæggelsen får du kontakt med en talepædagog og en strubeopereret konsulent, som begge kender til problemstillingerne. Konsulenten vil efter operationen hjælpe med ansøgning om stomaplastre og filterkasetter mv.

Efter udskrivelse kan du på THS få undervisning i brug af stomabeskyttelse og lære, hvordan du kan finde nye veje til at kunne kommunikere. Der kan være tale om 3 forskellige kommunikationsformer:

  1. Vibratorstemme
    Ved hjælp af en elektrisk lydgiver, som holdes ind mod halsen på et blødt sted, sendes vibrationer ind i svælget. Den lyd der dannes, kan bruges til at artikulere på og til at opnå en god og forståelig tale.
  2. Taleventilstemme
    Efter et par måneder sættes en taleventil mellem luftrør og spiserør, så luften fra lungerne kan bruges til at sætte svingninger i gang i spiserøret. Den lyd, der dannes, kan formes til tale i mundhulen.
  3. Spiserørsstemme
    Nogle strubeopererede kan ikke få glæde af en taleventil, men kan i stedet lære at danne spiserørsstemme ved at pumpe eller suge luft ned i den øverste del af spiserøret. Den lyd – kan som ved taleventilstemmen – formes til tale i mundhulen.

Uanset hvilken kommunikationsform vil langt de fleste kunne opnå en god og brugbar stemme.

Vi samarbejder med patientforeninger, hvor det er muligt at få et netværk, som kender til de samme problemstillinger.

Undervisningen er gratis.