Stemmevanskeligheder

Hvad er stemmevanskeligheder?

Stemmevanskeligheder er vedvarende generende symptomer, der hindrer dig i at kommunikere frit.

Det kan være:
• Hæshed
• Stemmesvigt
• Fornemmelsen af en klump i halsen
• Svag stemme
• Ømhed eller svie i halsen
• Anstrengt stemme
• Trang til at hoste eller rømme dig
• Gener efter en operation i halsen

Vanskelighederne kan være opstået, fordi du bruger stemmen meget på dit arbejde, eller fordi du bruger stemmen forkert.

Hvordan kan THS hjælpe?

Undervisningen henvender sig til voksne med stemmeproblemer.

Forløbet indledes med en udredning af årsagerne til vanskelighederne. Herefter er der individuel undervisning i eksempelvis holdningskorrektion, afspænding, åndedrætsregulering, øvelser for træning af stemmens styrke, klang og smidighed.

Undervisningen er gratis.