Stammevanskeligheder

Hvad er stammen?

Stammen er både en talelidelse, et kommunikationsproblem og et skjult handicap.

  • Det er en talelidelse, idet det hindrer dig, der stammer, i at sige det du vil, når du vil.
  • Det er et kommunikationsproblem, idet stammen fortrinsvist forekommer i kommunikationssituationer, og fordi kommunikationspartnerens reaktionsmåde har betydning for kommunikationen.

Et sted mellem 0,7 og 1% af den voksne befolkning stammer.

Årsagerne til stammen kendes ikke, men man mener, at der er såvel medfødte, som tale-sproglige og psykosociale faktorer involveret i stammens opståen og efterfølgende udvikling.  

Stammen påvirker kommunikationen, samværet med andre mennesker og stammerens oplevelse af sig selv. Med tiden kan stammen også påvirke områder som uddannelsesvalg og jobmuligheder. Stammen kommer dermed til at påvirke stammerens hele livssituation.  

Man kan opdele stammesymptomerne i en ydre stammen og en indre stammen, hvor den ydre stammen bl.a. er de hørbare stammesymptomer og synlige medbevægelser, og hvor den indre stammen bl.a. er angst, undgåelse og mindreværdsfølelse. 

Hvordan kan THS hjælpe?

Undervisningen henvender sig til voksne med stammeproblemer.

Der arbejdes med forskellige taleteknikker og følelsesmæssige reaktioner på stammen. Målet med undervisningen er, at du bliver i stand til at kommunikere mindre generet af din stammen.

Stammeundervisningen indledes som regel med eneundervisning og fortsætter som et gruppetilbud.

Undervisningen er gratis.