Ydelser til borgere med ALS

Hvad er ALS? (Amyotrofisk Lateral Sklerose)

ALS er en sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som ved viljens hjælp styrer musklernes bevægelse.

Når diagnosen er stillet kan, egen læge eller sygehuset henvise til THS Haderslev.

Borgere eller pårørende kan også henvende sig direkte til THS Haderslev.

Hvordan kan THS hjælpe?

Undervisning:
Formålet med undervisningen, er at borgeren gennem øvelser, specialrådgivning og tekniske hjælpemidler forbedrer sin kommunikationsevne og mulighed for aktiv deltagelse i samfundet.


Hjælpemidler:

  • Hvis der er behov for kommunikationshjælpemidler skal man henvende sig på Visitationen.
  • Ansøgninger til § 112 hjælpemidler udfyldes digitalt på borger.dk (se link til højre på siden).
  • Visitationen på Varbergvej 13 st. kan hjælpe og vejlede, hvis man medbringer sit nem-id.
  • Talekonsulenten laver i samarbejde med IKT-konsulenten den egentlige udredning og afprøvning af de relevante hjælpemidler.
Undervisning og udredning er gratis.