Afasi

Hvad er afasi?

Afasi er sproglige vanskeligheder som følge af en erhvervet hjerneskade

En blodprop eller en hjerneblødning kan have skadet et eller flere områder i hjernen.

Som afasiramt kan det være svært at finde ord og danne sætninger; at læse og skrive og forstå andres ord og sætninger.

Hvordan kan THS hjælpe?

Gennem sprogstimulerende undervisning.

Du har sikkert allerede haft en indledende kontakt med en talepædagog, da du var indlagt på sygehuset.

På THS kan du fortsætte med undervisning og vejledning, når du er udskrevet og klar til at samarbejde om dit forløb.

Målet er at genvinde mest mulig af din evne til at kommunikere.

Det kan også betyde, at du får hjælp til at udvikle og anvende alternative kommunikationsformer.

Undervisningen er gratis.

Tilbud til pårørende

På THS afholder vi informationsmøder for pårørende.
Kontakt os for at høre nærmere.

Informationsmøderne er gratis.