Tale-stemmeundervisning og rådgivning

Talekonsulenterne tilbyder udredning og undervisning af borgere med:
 • Stemme – og talevanskeligheder
 • Stammen
 • Løbsk tale
 • Udtalevanskeligheder
 • Afasi
 • Dysartri

Målgrupper:

 • Borgere som efter en erhvervet hjerneskade har sproglige vanskeligheder
 • Borgere som efter en erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser som fx Parkinsons syge, sclerose og ALS har fået tale- og stemmevanskeligheder 
 • Borgere som har stemmeproblemer i form af stemmetræthed, og/eller hæshed 
 • Borgere som har mundhule- eller halskræft og derfor har problemer med udtalen eller stemmen
 • Borgere som stammer
 • Borgere med generelle stemme/talevanskeligheder

Hvordan:

Efter en udredende samtale planlægges det videre forløb.

Undervisningen tilrettelægges individuelt og foregår som eneundervisning eller på små hold.

Borgere kan henvises f.eks. gennem læger/fagpersonale eller henvende sig direkte til os, hvorefter behovet for undervisning og vejledning afdækkes.


Hvor:

THS, Solsikkevej 2, Haderslev

Undervisningen er gratis.