Kompenserende hjælpemidler

Hvem:

Man kan være berettiget til kompenserende synshjælpemidler, hvis man har fået konstateret en varig synsnedsættelse. Synsnedsættelsen vurderes bl.a. udfra følgende kriterier:

  • Diagnose
  • Synsresten (visus) på bedste øje

Hvordan:

  1. Borgere ansøger om kompenserende synshjælpemidler hos Visitationen, Haderslev Kommune.
    Ansøgninger til hjælpemidler udfyldes digitalt på borger.dk.Visitationen på Varbergvej 13 st. kan hjælpe og vejlede. Har man nem-id, skal dette medbringes.
  2. Der henvises til THS, hvis sagsbehandleren vurderer, at borgeren er berettiget til hjælpemidler efter Serviceloven.
  3. Synskonsulenten foretager sammen med borger en udredning, aktivitetsanalyse og afprøvning af relevante hjælpemidler.
    Derudover gives der rådgivning og vejledning i forhold til nye færdigheder, strategier og teknikker.

Hvor:

Udredningen foregår fortrinsvis på THS, Solsikkevej 2, Haderslev. I nogle tilfælde kan ydelsen dog foregå i borgerens eget hjem.

Tilbuddet på THS er gratis.

74 34 79 75