Døvblinde

Specialrådgivning

CFDs døvblindekonsulenter foretager udredning og tilbyder specialrådgivning til personer med erhvervet døvblindhed (døvblindblevne) i hele landet.

Specialrådgivningen omfatter blandt andet følgende:

  • Individuel rådgivning om konsekvenser og kompensationsmuligheder
  • Rådgivning om særlige tekniske hjælpemidler
  • Rådgivning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
  • Orientering om aktivitetstilbud
  • Hjælp til ansøgning om kontaktpersonordning
  • Hjælp til etablering af netværk med ligestillede
  • Rådgivning og kursus for pårørende

Hvad tilbyder THS?

Syns- og hørekonsulenterne på THS tilbyder i samarbejde med CFDs døvblindekonsulenter udredning, rådgivning og vejledning. Kontakt os for nærmere aftale.

Tilbuddet på THS er gratis.