Børn og unge i uddannelse

Børn med nedsat syn

Børn i alderen 0 – 18 år, der får konstateret en varig synsnedsættelse med en synsrest, der er 30 % eller derunder eller et synsfelt, der er indskrænket til 20% eller derunder – vil blive indskrevet i Synsregistret, der varetages af Kennedy Centret (tidligere, Statens Øjenklinik). 

Familien vil blive tilbudt specialiseret rådgivning og vejledning ved børnesynskonsulenten. Udover barnet og forældre, tilbydes rådgivningen også til pædagogisk personale i dagpleje, børnehave, skole og hvor det er relevant.

De fire sønderjyske kommuner har valgt at gå sammen om fælles børnesynskonsulenter. De er ansat ved Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn i Aabenraa.

Kontakt:
Tlf. 73 76 60 00. Mail Lone Matzen Stadsholt: lmsta@aabenraa.dk og Leni Friis: lfri@aabenraa.dk

Kontakt os for nærmere oplysninger.

Unge i uddannelse

Det kan være sin sag at starte på en ny skole og en ny uddannelse. Ikke mindst, hvis man har behov for, at der bliver taget særlige synsmæssige hensyn til en.

Det kan være, at der er behov for indledende møder med uddannelsesstedet og information til dem om, hvordan der kan ansøges om den nødvendige SPS støtte.

Hvad tilbyder THS?

Vi har gode erfaringer med at være med på sidelinien.  Kontakt os, hvis du har behov for rådgivning vedr. hjælpemidler eller andet, der har betydning for dig på ungdomsuddannelsen.

Vi deltager gerne i indledende eller opfølgende møder på skolen.

Tilbuddet gælder også uddannelsesstederne.