ADL

Hvad er ADL?

ADL står for ”Activities of Daily Living” og oversættes på dansk til "Almindelig Daglig Levevis".

ADL dækker over alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.

Det kan være rengøring, vaske tøj, lave mad, tømme opvaskemaskine, købe ind, hælde kaffe op i et krus, betjene sin mobiltelefon, spise med kniv og gaffel, vande potteplanter, sy en knap i – kort sagt ALT, hvad der forekommer af små og store opgaver i hverdagen.

Hvad tilbyder THS?

Synskonsulenten laver en ADL-vurdering sammen med borger. Der gives råd og vejledning og der kan aftales et undervisningsforløb i hjemmet.

Målet er, at borgeren lærer en række teknikker, der gør ham/hende i stand til selv at mestre sin dagligdag.

Tilbuddet på THS er gratis.