Øjenprotese

Hvad er en øjenprotese?

Øjenproteser benyttes i tilfælde, hvor et øje er blevet kirugisk fjernet. Det kan ske efter tumor i øjet, svære skader eller et smertefuldt blindt øje.

For de fleste mennesker er det en traumatisk oplevelse at miste et øje. Det kan tage tid at acceptere denne situation, men den enkelte borger oplever næsten hver gang en stor lettelse over igen, at have et “nyt” pænt øje.

Der samarbejdes med leverandører af øjenproteser for at sikre levering af en kosmetisk pæn og komfortabel øjenprotese.

Man skal lære at håndtere sin øjenprotese, men det plejer ikke at være noget problem. Man får en grundig instruktion hos leverandøren i brugen af øjenprotese herunder, (slet komma eller indsæt semikolon) isætning, udtagning og rengøring. Dette for at sikre den bedst mulige komfort og sundhedstilstand.

Ved modtagelse af en ny protese er det vigtigt så hurtigt som muligt at melde tilbage til leverandør, hvis den nye øjenprotesen generer eller ikke er kosmetisk i orden.

Øjenprotese typer

Øjenproteser fremstilles i to forskellige materialer, de pustede glasproteser og de støbte akrylproteser.

Den praktiske fremstilling af øjenproteser foregår meget forskelligt, afhængig af, hvilket materiale den enkelte leverandør bruger og hvilken arbejdsproces der anvendes.

Øjenprotesernes holdbarhed

Øjenlæger med speciale øjenhulekirurgi og øjenproteser anslår, at glasproteser til voksne har en forventet levetid på 2-5 år og at akrylproteserne har en forventet levetid mellem 5 -10 år. Holdbarheden er afhængig af øjenhulens tilstand samt borgeres alder og arbejdssituation.