Voksne med synsnedsættelse

Synsnedsættelser kan vise sig på mange forskellige måder og variere fra svagsynethed til blindhed – fælles for alle er dog, at de berørte ikke ser det de burde, selv med bedst udmålte brille eller kontaktlinse.

Synsnedsættelsen kan have stor indvirkning på alle elementer i hverdagen; læsning, personlig udvikling, uddannelse, job, dagligdags gøremål og det at skulle færdes. Har du brug for rådgivning og vejledning i forhold til nye færdigheder, strategier og teknikker, er du velkommen til at kontakte synskonsulenten på THS.

Har du fået konstateret en varig synsnedsættelse – måske på grund af sygdom eller skade, og er din synsrest 30 % eller derunder eller dit synsfelt indskrænket til 20% eller derunder – så er du muligvis berettiget til at låne kompenserende synshjælpemidler. 

Hvad tilbyder THS?

  • Afprøvning af synshjælpemidler: Lupper, herunder også elektroniske IT- og andre specifikke synshjælpemidler.
  • Rådgivning og vejledning samt undervisning i korrekt brug af hjælpemidlet.
  • Belysning: Punkt og rumbelysning.
  • Kompenserende specialundervisning, der retter sig mod særlige behov.
  • Mobility: Hvordan man på sikreste vis færdes i og udenfor eget hjem.
  • ADL: Almindelig daglig levevis – at klare hverdagen med nedsat syn.
  • Punktskrift: at læse ved hjælp af punktskrift.
  • Synsundersøgelse ved optiker: Afprøvning af specielle optiske løsninger.

Formål

Formålet er, at du ved hjælp af nye færdigheder, strategier og teknikker - med eller uden brug af hjælpemidler - forbedrer dine muligheder for at gøre det, du føler dig begrænset i grundet din synsnedsættelse.

Afprøvning og undervisning er gratis for dig.