Voksne med synsnedsættelse

Synsnedsættelser kan vise sig på mange forskellige måder og variere fra svagsynethed til blindhed.

Synsnedsættelsen kan have stor indvirkning på alle elementer i hverdagen; læsning, personlig udvikling, uddannelse, job, dagligdags gøremål og det at skulle færdes.

Ved konstateret en varig synsnedsættelse – måske på grund af sygdom eller skade, og med synsrest 30 % eller derunder eller  synsfelt indskrænket til 20% eller derunder – kan man være  berettiget til at låne kompenserende synshjælpemidler. Vejledning til ansøgning om hjælpemidler - klik her

THS kan tilbyde:

  • afprøvning af bevilligede synshjælpemidler: Lupper, herunder også elektroniske IT- og andre specifikke synshjælpemidler.
  • rådgivning og vejledning samt undervisning i korrekt brug af hjælpemidlet.
  • rådgivning og vejledning om belysning: Punkt og rumbelysning.
  • kompenserende specialundervisning, der retter sig mod særlige behov.
  • ved bevilliget mobility: Undervisning i, hvordan man på sikreste vis færdes i og udenfor eget hjem.
  • undervisning i ADL: Almindelig daglig levevis – at klare hverdagen med nedsat syn.
  • undervisning i punktskrift: at læse ved hjælp af punktskrift.
  • rådgivning og vejledning i forhold til nye færdigheder, strategier og teknikker

Formål

Formålet er, ved hjælp af nye færdigheder, strategier og teknikker - med eller uden brug af hjælpemidler - at mindske de begrænsninger en synsnedsættelse kan medføre.