IKT

IKT står for Information – Kommunikation - Teknologi

Det dækker en bred vifte af teknologi, som kan hjælpe borgere – både børn og voksne – som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller til strukturering af hverdagens aktiviteter.

Det kunne f.eks. være hjælpemidler til:

 • Kommunikation/tale
 • Støtte til hukommelse
 • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen
 • Oplæsning
 • Støtte til skriftlig kommunikation
 • Betjening af computere, tablets, smartphones m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder

Hvad kan THS Haderslev tilbyde?

Man kan henvende sig direkte til THS, og det kræver ingen henvisning.
Vi afprøver og vurderer i dialog med borgeren, hvad der er det bedst egnede hjælpemiddel.
Hvis hjælpemidlet bevilges, opstiller, instruerer og underviser vi i brugen af hjælpemidlet.

Ansøgning om IKThjælpemidler?

Hvordan:

Hjælpemidler til brug på arbejdspladsen skal søges ved Jobcentret på én af følgende måder:

 1. Digitalt på www.haderslev.dk
 2. Kontakt Fastholdelses- og handicapkonsulent Carina Thygesen Beier, tlf. 74 34 07 29
 3. Ved henvendelse på Jobcentret, Østergade 48, 6100 Haderslev

Hjælpemidler til privat brug skal søges hos Visitationen på én af følgende måder:

 1. Digitalt på www.borger.dk
 2. Ved henvendelse i Borgerservice, hvor man kan få hjælp til at søge på borger.dk - husk at medbringe NemID
 3. Ved henvendelse til Visitationen, Varbergvej 13, st. 6100 Haderslev

Hvor:

Afprøvning foregår på THS, Solsikkevej 2, Haderslev. I nogle tilfælde kan afprøvningen dog foregå i borgerens eget hjem.

Tilbuddet på THS er gratis.