IKT

IKT står for Information – Kommunikation - Teknologi

Det dækker en bred vifte af teknologi, som kan hjælpe borgere – både børn og voksne – som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller til strukturering af hverdagens aktiviteter.

Det kunne f.eks. være hjælpemidler til:

  • Kommunikation/tale
  • Støtte til hukommelse
  • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen
  • Oplæsning
  • Støtte til skriftlig kommunikation
  • Betjening af computere, tablets, smartphones m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder

Hvad kan THS Haderslev tilbyde?

Man kan henvende sig direkte til THS, og det kræver ingen henvisning.
Vi afprøver og vurderer i dialog med borgeren, hvad der er det bedst egnede hjælpemiddel.
Hvis hjælpemidlet bevilges, opstiller, instruerer og underviser vi i brugen af hjælpemidlet.

Hvordan ansøger man om IKThjælpemidler?

Hjælpemidler kan søges bevilget to steder:

  • Hvis det drejer sig om hjælpemidler til arbejdspladsen, kan det søges bevilget ved jobcenteret
  • Hvis det drejer sig om hjælpemidler til privat brug, kan det søges bevilget ved kommunen.
    Man kan også henvende sig personligt på Varbergvej 13 st., hvor Visitationen kan hjælpe og vejlede. Har man nem-id, skal dette medbringes.
Ydelsen på THS er gratis.
74 34 79 75