Tinnitus og lydfølsomhed

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er det latinske ord for ringen/kimen og beskrives ofte som en ringen for ørene. Det er en subjektiv oplevelse af lyd, og opleves kun af den person, der har tinnitus. Den skyldes ikke en udefrakommende lydkilde.

Årsagen til tinnitus er vanskelig at klarlægge. Tinnitus kan forekomme i forbindelse med aldersbetingede hørenedsættelser, støjskader, problemer med blodtrykket, nakkeproblemer, stress, psykiske problemer osv.

Det er vigtigt at understrege, at tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv.

Næsten alle mennesker har oplevet en kortvarig, forbigående tinnitus. Men hos nogle er tinnituslyden mere konstant og kan dermed også opleves som en stor gene i dagligdagen. En del af de mennesker kan have brug for hjælp.

Hvad er hyperacusis?

Hyperacusis eller lydoverfølsomhed kan opleves af både normalthørende og mennesker med hørenedsættelse. Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd.

Årsagen hertil kan være mange og kan bl.a. komme i forbindelse med en hørenedsættelse, tinnitus, stress, støjskader osv.

Ved hyperacusis oplever man normale støjniveauer som uhensigtsmæssigt kraftige og meget generende.

Hvad kan THS Haderslev tilbyde

Der findes i dag ingen behandlingsmuligheder med dokumenteret effekt, der kan fjerne tinnitus eller hyperacuse, men vi har erfaring for, at vores tilbud om samtaler kan hjælpe til at leve noget bedre med de gener tinnitus og hyperacuse forårsager.

Tilbuddet om samtaler er gratis.

Høreforeningens forklaring om tinnitus