Kompenserende hjælpemidler

Afprøvning af høretekniske hjælpemidler kan ske, når et høreapparat ikke afhjælper funktionsnedsættelsen tilstrækkeligt.

Hvem:

Man kan være berettiget til kompenserende høretekniske hjælpemidler, hvis man har fået konstateret en varig væsentlig hørenedsættelse.

Hvordan:

Borgere ansøger om kompenserende høretekniske hjælpemidler hos Visitationen, Haderslev Kommune.

Ansøgninger til § 112 hjælpemidler udfyldes digitalt på borger.dk (se link til højre på siden). Visitationen på Varbergvej 13 st. kan hjælpe og vejlede, hvis du medbringer dit nem-id.

Hvis sagsbehandleren vurderer, at borgeren er berettiget til hjælpemidler efter servicelovens § 112, og at der er behov for en vurdering af hvilket hjælpemiddel, der er bedst og billigst egnet i forhold til borgers behov, videresendes ansøgningen til THS.

Hørekonsulenten laver derefter den egentlige udredning og afprøvning af de relevante hjælpemidler.
74 34 79 75