Cochlear implant. CI

Hvad er Cochlear implant?

Med et Cochlear implant (CI) forsøger man operativt at genskabe en form for hørelse hos personer, der er født døve eller som har fået en meget svær hørenedsættelse.

CI består af 2 dele:

 1. Den udvendige del ’processoren’ – ligner et høreapparat og indeholder en mikrofon og en lille computer. Lyden opfanges og omdannes til elektroniske impulser, som sendes gennem en ledning til en såkaldt transmitter (sender).

  Senderen sidder fast på siden af hovedet med en magnet, som er opereret ind under huden.

 2. Den indvendige del implantatet – indsættes ved operation i øresneglen (cochlea). Lyden sendes som elektriske impulser fra elektroderne til hørenerven og videre til hjernen og giver således personen en form for hørelse.

Denne hørelse er anderledes end normal hørelse; i nogle tilfælde meget anderledes. Derfor har en person med CI brug for tilvænning til den 'nye hørelse'.

Hvad kan THS Haderslev tilbyde?

Vi tilbyder orientering, vejledning og undervisning før og efter operationen.

Vi har gode erfaringer med, at pårørende inddrages inden operationen, og at de deltager i undervisningen på sidelinien efter operationen.

Ved før-samtalen snakker vi om:

 • Forløbet
 • Forventninger (egne og eventuel pårørendes)
 • Genoptræningen

Videre forløb:

 • Efter operationen går der ca. 4-5 uger, inden processoren bliver tilsluttet, og man får lyd på.
 • Efter tilslutning tilbyder vi genoptræning/undervisning, råd og vejledning.
 • Undervisningen gives som eneundervisning og tilpasses den enkeltes behov.
 • Nogle kan klare sig med få timers undervisning, andre skal bruge lang tid på genoptræningen og tilvænningen til den nye måde at høre på.
 • Målet er altid at få det bedste mulige udbytte af implantatet.
Tilbuddet om rådgivning og undervisning er gratis.