Borgere i erhverv

Hvad kan THS Haderslev bruges til?

Haderslev Kommune har flere tilbud til borgere, der har nedsat arbejdsevne. Tilbud der kan betyde, at man til trods funktionsnedsættelse kan forblive i job eller på den valgte uddannelse.

I samarbejde med jobcenteret bistår THS Haderslev med vejledning og evt. afprøvning af hjælpemidler.

Henvendelse kan ske via Haderslev kommunes hjemmeside eller ved at kontakte os.

Tilbuddet er gratis.