THS

 

THS Haderslev arbejder for de borgere, der på grund af funktionsnedsættelser er forhindret i at kommunikere frit.

Vi tilbyder specialrådgivning, kompenserende ene- eller holdundervisning samt udredning af behov for hjælpemidler indenfor områderne tale, høre og syn. IKTkonsulenten kan tilbyde vejledning indenfor informations- og kommunikationsteknologi.

Vi arbejder indenfor områderne:  

  • Høre og syn
  • Afasi og dysartri
  • Stemme og stammen
  • Progredierende lidelser som påvirker kommunikationen
  • Oralmotoriske vanskeligheder
  • Struktur- og hukommelsesvanskeligheder

Vi står til rådighed for borgere:

  • Med stemme- og talevanskeligheder
  • Med hørevanskeligheder
  • Der er blinde eller svagtsynede
  • Med behov for hjælpemidler indenfor struktur og kommunikation


Pårørende til de ovennævnte borgere og det faglige personale, der arbejder med disse borgere, er også meget velkomne.

Tilbuddet på THS Haderslev er gratis.