CSK - Center for Specialundervisning og Kommunikation

Borgere i hele Haderslev Kommune kan, ved funktionsnedsættelser, modtage undervisning, udredning og rådgivning i CSK.

Undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt specialundervisning, som foregår på små hold eller som eneundervisning. Udredning og rådgivning tager udgangspunkt i borgers kommunikative udfordringer og foregår oftest som konsultationer og eneundervisning.

Aktiviteterne foregår primært på 2 adresser i Haderslev by, henholdsvis Bygnaf 14 og Solsikkevej 2, men i enkelte tilfælde også i borgers hjem eller på plejecentre.

Medarbejderne i CSK har vidt forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de med hjerte og vilje gør en forskel for borgere med funktionsnedsættelser.
Der er 12 ansatte indenfor faggrupperne synskonsulent, hørekonsulent, talekonsulent og specialunderviser. Hver for sig har de høj ekspertise på hver sit område, og på tværs af områderne og i samarbejde omkring borgernes problemstillinger bliver løsningerne til høj værdi for borgerne, fx når en afasiramt efter en forløb hos talekonsulent i en glidende overgang kan forsætte sin udvikling i et specialundervisningsforløb på hold.

CSK deltager i tværfaglige udviklingsprojekter, og sikrer gennem kurser, uddannelse og temadage, at viden er opdateret på de specialiserede områder.